Contact-informatie Wintercarnaval

Stichting Raod van Zeuve

Bestuurssamenstelling
:
Voorzitter: Barry Kuijpers
Secretaris: Judith Labee
Penningmeester: Mark van Oosterhout
Bestuurslid sponsoring en pr: Joop van Splunter
Algemeen bestuurslid: Edwin van Oosterhout

Correspondentieadres:
De Vang 49
4765AZ,  Zevenbergschen Hoek

E-mail adres: info@carnavalzevenbergschenhoek.nl
Website: www.carnavalzevenbergschenhoek.nl
kvk-inschrijfnummer: 20095344