ONTSTAAN STICHTING ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK

In 2006 heeft een aantal mensen van en voor Zevenbergschen Hoek in augustus van dat jaar voor de eerste keer het Zomercarnaval georganiseerd.
Dit festijn is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement  geworden.
Mede door dit evenement wordt dan ook de sociaal-maatschappelijke verbondenheid, saamhorigheid en levendigheid bevordert en in stand gehouden, iets wat zeker niet verloren mag gaan.

Het enthousiasme tijdens het evenement liet zich niet onbetuigd en vormde voor ons als organiserend comité evenals voor vele bezoekers, waarvan de meeste woonachtig zijn in het dorp zelf, een positieve stimulans.
Het was en is de bedoeling om deze primeur te continueren en te laten verworden tot, naar wat wij hopen, een culturele traditie die jaarlijks terugkeert en zal bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke verbondenheid van Zevenbergschen Hoek en omliggende dorpen in het algemeen en haar inwoners in het bijzonder.

December 2006 hebben we dan ook een stichting opgericht genaamd:
“Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek”

Toenmalige bestuurssamenstelling (2006):
Voorzitter:Wim Broere
Secretaris:Martin vd Klundert
Penningmeester:Elly Broere-van Gennip

De stichting stelt zich ten doel:
Het verlenen van diensten ten behoeve van kunstbeoefening en het (doen) organiseren en/of ondersteunen en begeleiden van culturele evenementen in de meest ruime zin des woords.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het, al dan niet in samenwerking met derden, organiseren van bijeenkomsten, het verzorgen van een   web-site op internet, het geven van informatie en voorts alles te doen wat in het kader van voormelde doelstelling nuttig, nodig en/of gewenst kan zijn.
WYSIWYG Web Builder