Sponsorbeleid
Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek
Kvk       : 20128647
Tel         : 06 - 439 03 719
Website : www.carnavalzevenbergschenhoek.nl
E-mail   : infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl
Correspondentie adres: De Wieken 43, 4765 BA  Zevenbergschen HoekZevenbergschen Hoek , Februari 2020

Onderwerp: Verzoek tot ondersteuning Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek.


Geachte heer/mevrouw,

Wij van de Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek zijn al weer druk bezig om het Zomercarnaval voor 2020 te organiseren. We organiseren het Zomercarnaval alweer voor de 15de keer op rij.
Voor ons als organisatie een jubileum jaar, het derde trimester!!


Dit jaar op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september.

We organiseren dit evenement in eerste instantie voor de bewoners van Zevenbergschen Hoek maar er komen inmiddels zeer veel bezoekers van de omliggende kernen naar dit evenement. Het is een evenement voor alle leeftijden, jong en oud komen samen en vieren het einde van de zomervakantie. Het is duidelijk dat de saamhorigheid tussen de verschillende kernen mede door dit festijn wordt bevordert.

Om ook dit jaar weer een  succesvol en laagdrempelig (gratis toegang) evenement neer te kunnen zetten doen we een beroep op de lokale en regionale ondernemers. Veel van u steunen ons al vele jaren en voor andere is dit de kans om het Zomercarnaval ook te gaan steunen.

Voor alle helderheid, niemand in het bestuur of van de organisatie verdient zelf geld aan dit evenement.
Onze inzet is erop gericht om ten behoeve van de bewoners van Zevenbergschen Hoek en de omliggende kernen een jaarlijks terugkerend festijn te organiseren voor alle leeftijden. Alle opbrengsten tijdens het evenement komen dus geheel ten goede aan het evenement zelf.
Helaas zijn deze opbrengsten niet voldoende om elk jaar weer het Zomercarnaval te financieren. Wij zijn mede afhankelijk van o.a. collectes, een bingoavond, loterijen, gemeentelijke subsidies en van sponsorgelden.
Voor dit laatste doen we een beroep op u en uw onderneming!

In de bijlage hieronder vindt u uitleg over de verschillende tegenprestaties die wij kunnen aanbieden als u ons ondersteunt. Heeft u andere ideeën of wensen neem dan gerust contact met ons op.


Wij adviseren u om vooral goed te lezen wanneer uw bedrijf wel of niet in de reclameblokken op het LED-scherm voorkomt. Al vanaf  €50,- wordt uw bedrijf op het LED-scherm gepresenteerd. Nadere details vindt u in de bijlages.

Omdat het een jubileum jaar is zullen we dit jaar ook inzetten voor een goed doel (een sponsorloop), meer informatie hieromtrent wordt via andere kanalen verstrekt, daar gaat echter geen sponsorgeld naar toe.

Bij voorbaat wil ik u namens ons allen hartelijk danken voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,

Marga Kortsmit
Voorzitter bestuur Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek