ZEVENKAMP
                       Reglement Zevenkamp 2019

De Ploeg

Elke deelnemende ploeg bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 personen waarvan één is aangewezen als captain. Je mag meedoen vanaf de eerste klas van de middelbare school.
Iedere ploeg moet minimaal 2 deelnemers hebben van 18 jaar of ouder.
Ook ploegen van buitenaf zijn welkom.

De captain

De captain is de verantwoordelijk voor de deelnemende ploeg. Zijn/haar taak omvat het volgende:
§ De captain moet zijn ploeg goed instrueren en ervoor zorgen dat deze de spelregels naleeft.

§ De captain zorgt ervoor dat de volledige ploeg op tijd aanwezig is, zowel bij de opening als bij elk spel afzonderlijk.

§
De captain zorgt ervoor dat als zijn team niet speelt, er niemand van zijn team zich op het speelterrein bevindt.

§
De captain zorgt ervoor dat tenminste één persoon uit het team mee helpt met het afbreken en opruimen van de spellen. Vele handen maken licht werk!

· Jury

Daar waar de spelregels niet in voorzien, is de beslissing van de jury bindend. Over beslissingen van de jury kan niet gediscussieerd worden.
Tijdens de Zevenkamp is er een hoofdscheidsrechter aangewezen.

·
Joker

De captain mag de joker bij één van de spellen inzetten en moet deze dan voor aanvang van het desbetreffende spel bij de jury aanbieden.
De captain moet voor aanvang van de zevenkamp bij de jury bekend maken op welk spel de joker wordt ingezet.
Het aantal verdiende punten bij dat spel wordt dan verdubbeld.

·
Puntentelling

Bij het niet volbrengen van een spel wordt het minimaal aantal punten toegekend. Bij gelijk eindigen op een zelfde plaats door twee ploegen worden gelijke punten gegeven geldend voor die plaats. De ploeg welke daaronder eindigt krijgt de punten van een plaats daaronder. Behaalde punten zijn na de prijsuitreiking niet opvraagbaar.

·
Kleding

Iedere ploeg draagt sportkleding naar keuze. Je ploeg moet als team herkenbaar zijn.
Voor een aantal spellen kan het voor de eigen veiligheid van belang zijn om lange mouwen en een lange broek te dragen. Het dragen van ringen, horloges, kettingen en ed. is NIET toegestaan.

·
Algemeen
- De zevenkampcommissie en voetbalvereniging D.H.V. stellen zich niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van persoonlijke bezittingen.
- In zaken waarin dit reglement niet voorziet neemt de algemene zevenkampcommissie een bindende beslissing.
- Deelname aan de zevenkamp is op eigen risico!
- Het nuttigen van zelf meegebracht eten en drinken is niet toegestaan.
- Alcoholgebruik onder de deelnemers wordt vanwege de veiligheid door de zevenkampcommissie sterk afgeraden.
- Het is niet toegestaan met glaswerk het veld te betreden.
- De prijsuitreiking start pas als alles is opgeruimd.

· Kosten
- De kosten voor deelname aan de zevenkamp zijn € 15,00 per team en dient bij inschrijving te worden voldaan.